Maria specialpedagog

Här har ni en engagerad specialpedagog med bakgrund som lärare på högstadiet. Jag har arbetat som specialpedagog sedan 2012 inom olika stadier. I dag arbetar jag på en f-6 skola som övergripande specialpedagog. Jag har en samordnande funktion för elever i ett mindre sammanhang.

En dag per vecka arbetar jag med mitt företag, SPECIALPEDAGOG MARIA LINDGREN. Jag föreläser, stödjer rektorer och pedagoger i utbildning i ADHD för pojkar och flickor, autism, epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning (tidigare: utvecklingsstörning) i skolan. Elever som av olika anledningar är på väg att bli hemmasittare, drabbats av depression, utmattningssyndrom (utbrändhet) brinner jag extra för.

Bilden är tagen i Riksdagen där jag höll ett anförande kring hemmasittare (klicka på länken) som min son var 2017. En tid i vårt liv som påverkat mig mycket.

Jag har tre barn, varav ett barn har fyra diagnoser. Jag är författare till boken "HJÄLP - JAG DRUNKNAR!. Boken är slut hos mig, men finns att köpa på Adlibris och Bokus. 

Detta kan jag hjälpa dig med: 

Skolutveckling - tänka på elever i behov först. 

Extra anpassningar

Pedagogisk utredning

Åtgärdsprogram 

Tilläggsbeloppsansökningar

Hur kan vi som skola hjälpa eleven med psykisk ohälsa?

Rådgivning till rektorer kring särskilt stöd på organisations-, grupp- och individnivå

 

Önskar du kontakt med specialpedagog Maria Lindgren. Klicka på länken för kontaktuppgifter.