Uppdrag specialpedagog

Önskar du en specialpedagog till ditt uppdrag inom kommun eller friskolekoncern? Under covid-19 perioden sker endast digitala lösningar eller distansarbete. En specialpedagog har inriktning förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande på organisation-, grupp - och individnivå. Om en elev visar svårigheter i sin lärmiljö, så kan jag som specialpedagog undersöka vad som påverkar eleven och tipsa om hur miljön och omgivningen kan utvecklas. Min erfarenhet av specialpedagogiskt uppdrag sträcker sig från lågstadiet till Vuxenutbildningar.

Konsult på Bergstrandsutbildningar från augusti 2020. Klicka på länken för att få reda på mer.