Psykisk ohälsa

Att förstå att ungdomar och barn kan bli sjuka av för mycket krav kan vara svårt att ta in och förstå. Vi kan ha svårt att greppa när en vuxen blir svårt sjuk i ex. depression, men ett barn? I en artikel i Aftonbladet " Ludvig, 8 år utbränd " skrev en person om att barn kan inte bli utbrända. Jag önskar säga att det inte borde vara så, men barn kan också bli utbrända dvs få utmattningssyndrom som är den nya benämningen enligt Socialstyrelsen. Anledningen till utmattningen berodde på för höga krav i förhållande till den egna förmågan. Vi är skyldiga att lyssna på elevernas vårdnadshavare och om vi gör det kan vi rädda liv. Varför ska vi rädda liv i skolan, kanske du undrar. För att varje människa har ett värde. I tidningen Dagens samhälle 2019 skriver skribenten om de 5500 eleverna som är hemmasittare. Se även Kalla fakta, som med sin undersökande journalistik kom fram till att 5500 elever är hemma från skolan. Egentligen är det många fler, menar journalisten. Sverige saknar statistik på antalet elever som har en problematisk skolfrånvaro. Här finns även en artikel som Aftonbladet skrev efter mitt besök i Riksdagen. "Skolan låter tusentals barn bli hemmasittare", av Anders Lindberg. Se inslaget i Riksdagen här

De senaste fem åren har jag arbetat med elever som har utmattningssyndrom, depression, ångest och tics. Dessa elever finns i alla skolor, låg-,mellan-, hög- och gymnasiet samt vuxenutbildningarna. Dessa elever och deras vårdnadshavare behöver förståelse och medmänsklighet. Elevernas möjlighet att komma tillbaka till skolan varierar, men upptäcks det tidigt och att specialpedagogen kan skräddarsy insatser för elever i behov av extra ordinära stödinsatser, så kan eleven komma tillbaka. Elevens förmåga varierar, så alla elever kan inte behandlas lika. Varje elev, är olika en annan elev som hamnat i problematisk skolfrånvaro. Vi måste våga erkänna på skolorna att eleven har svårigheter, men också vilka lösningar vi gör för att kompensera för dessa svårigheter. Vi kan lyckas, med engagemang, hållande och uthållighet. Denna utmaning tar tid, men det går. 

Det viktigaste för att få eleven tillbaka till skolan är RELATION. En god relation är grunden till alla förändringar.