Presentation

Här har ni en engagerad specialpedagog med bakgrund som lärare på högstadiet. Jag har arbetat som specialpedagog sedan 2012 inom olika stadier. I dag arbetar jag på en f-6 skola som övergripande specialpedagog. Jag har en samordnande funktion för elever i ett mindre sammanhang och har försökt att hitta vägar för att tillgodose behov och att se till elevens bästa. 

En dag per vecka arbetar jag med mitt företag. Jag föreläser, stödjer rektorer och pedagoger i utbildning i ADHD för pojkar och flickor, autism, epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning (tidigare: utvecklingsstörning) i skolan. Elever som av olika anledningar är på väg att bli hemmasittare, drabbats av depression, utmattningssyndrom (utbrändhet) brinner jag extra för. 

Bilden är tagen i Riksdagen där jag höll ett anförande kring hemmasittare, som min son var 2017. En tid i vårt liv som påverkat mig mycket. 

Jag har tre barn, varav ett barn har fyra diagnoser. Jag är författare till boken "HJÄLP - JAG DRUNKNAR!" Klicka på länken.