Omdömen

Elev 1: "Utan dig Maria Lindgren hade jag inte överlevt". 

Elev 2: "Du trodde på mig och idag arbetar jag som polis". 

Vårdnadshavare 1 "Alla behöver en specialpedagog. Tack för att du finns på min sons/dotters skola". 

Vårdnadshavare 2: "Du såg möjligheter när allt var nattsvart".

Lärare 1: "Tack för allt ditt stöd. Utan din kompetens hade vi inte kommit vidare i vår tankeverksamhet".

Lärare 2: "Kunnig, kompetent och lösningsfokuserad". 

Rektor 1: "Bred och djup kompetens inom skollag, förordning och särskilt stöd". 

Rektor 2: "Du är en person som vågar tänka utanför boxen i att stötta elever och du bidrar med din goda kompetens till både rektorer, EHT och lärare". 

Yttre aktör 1: "Du ser eleven och dess behov och agerar snabbt kring anpassningar och särskilt stöd". Du har ett holistiskt förhållningssätt dvs. hela människan är viktig". 

Yttre aktör 2: "Tack för ett bra och genuint samarbete, utan prestige och med ett tydligt fokus på elevens bästa. Om alla tänkte på vad som blir bäst för eleven, skulle skolan se annorlunda ut". 

Yttre aktör 3: "Du är en sann barnrättskämpe och en värdefull tillgång i organisationen". 

Yttre aktör 4: "Tack för din föreläsning som var mycket givande och berörde oss mycket".