Till rektorer, lärare och vårdnadshavare

Hemmasittare behöver också en ros innan avslutningen. 

Hemmasittare. Elev med problematisk skolfrånvaro. Giltig och ogiltig frånvaro. 

Elever som inte är i skolan under en längre tid kallas som grupp vid olika namn; hemmasittare, elev med problematisk skolfrånvaro. Oavsett benämningen är eleven/barnet inte ensamt. I vårt avlånga land finns alldeles för många elever som är hemma pga att skolan inte fungerar. Det finns lika många olika anledningar till varför ett barn blir hemma som det finns elever som inte orkar skolan. MEN, en av alla anledningar är att skolsystemet inte är anpassat för elever i behov. Det är inte ovanligt med en neuropsykiatrisk funktionsvariation som påverkar svårigheterna i skolmiljön. Att vara hemma från skolan är den sista utvägen för ett barn, när signalerna inte nått fram till oss vuxna. 

För att få tillbaka en elev till skolan krävs engagemang, uthållighet från skolan och vårdnadshavare och en handlingsplan för barnets bästa. En långsam återgång med förståelse, lyhördhet och ödmjukhet inför barnet och föräldrarna krävs. 

Är du orolig för en elev eller för ditt barn? Tveka inte att kontakta mig. Jag har föräldraperspektivet, organisations-, grupp och individperspektiv. 

Fotogalleri