Epilepsi

Vår son fick epilepsidiagnos när han var 10 år gammal. Idag förstår vi att det vi såg när han var yngre var anfall. En del dagar var han tröttare än andra dagar och arbetsprocessen tog längre tid. 

Epilepsi kallas även för den tysta sjukdomen. 

Idag är den epileptiska aktiviteten balanserad med medicinering och med en lugn, stabil skolmiljö och hemmiljö påverkas hans utveckling positivt. Oron för anfall finns alltid hos oss i familjen, för rätt var det är när man slappnar av så kommer epilepsimonstret.