Hur kan jag hjälpa din skola? Era behov-min kunskap.

Detta kan jag som specialpedagog och lärare hjälpa dig med? 

*Förebyggande och hälsofrämjande arbete kring frånvaro och om en elev varit hemma med längre tids frånvaro. Har du elever som inte kommer iväg till skolan? Behöver din skola hjälp med att motivera eleven att komma till skolan? Vad har skolan för skyldigheter och vad har föräldrarna för skyldigheter? 

* Svåra samtal uppstår ibland. Behöver du som skolledare och-/eller lärare stöd i samtalen? Arga vårdnadshavare? Svåra beslut? 

* Undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd. Behöver dina lärare hjälp att få bort arbetsbördan? Hur reducerar vi administrationen? Hur många extra anpassningar har du på din skola?

*Bemötande och förhållningssätt till elever med utgångspunkt i forskning. Hur ser bemötandet ut på din skola, i en specifik årskurs eller i en klass? Önskar du föreläsning och workshops? Vågar vi ställa krav på eleverna? Vad händer när vi ställer krav utan relationellt perspektiv? 

* Pedagogiska utredningar, beslut om att inte utreda särskilt stöd och åtgärdsprogram samt utvärdering. Behöver du hjälp med utredning, åtgärdsprogram och utvärdering? 

* Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns i alla våra klasser och genom ökad kompetensutveckling hos skolledning och lärare kan vi stödja våra elever genom att tidigt upptäcka svårigheter och styrkor. Hur kan vi upptäcka? Vilka insatser kan vi direkt sätta in innan utredningen är klar? Hur går en utredning till? Vad händer efter en utredning i skolan? Särskilt stöd? 

* Epilepsi kan ge funktionsnedsättningar och skolsvårigheter. Epilepsin behöver inte innebära synliga kramper utan kan också visa sig i kortare frånvaro med medveten eller omedveten närvaro. Hur vet man det? Hur kan skolan förhålla sig till frånvaron? Hur kan skolan arbeta för att underlätta inlärning?

* Är du vårdnadshavare och tycker det är svårt att kommunicera med skolan? Får ditt barn rätt stöd? 

 

 

 

 

Maila till specialpedagogskonsult@gmail.com eller kontakta mig via hemsidan.