Maria Lindgren Specialpedagogskonsult

Om du önskar kontakt med mig är du välkommen att maila mig: specialpedagogskonsult@gmail.com

Mitt namn är Maria Lindgren och jag har arbetat som högstadielärare i 12 år och även undervisat på gymnasiet för elever som studerat på yrkesprogram. Jag har arbetat som specialpedagog sedan 2012 både i mindre sammanhang för elever med autism och ADHD på lågstadiet och har flerårig erfarenhet som övergripande specialpedagog både på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. 

Elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt i skolan engagerar mig och mer specifikt för elever i behov, bemötande, kravjusteringar, undervisning och en tillgänglig lärmiljö med ett salutogent perspektiv där KASAM (Känslan för sammanhang) är i fokus. Jag är lösningsfokuserad med bra samarbete med rektorer, lärare, föräldrar och elever. 

Jag har bred och djup kompetens inom områden som epilepsi, ADHD och ASD (autism) och har erfarehet om hur svårt ett barns skolgång kan vara om vi inte anpassar den fysiska och sociala miljön efter elevens behov. I mitt arbete handleder jag rektorer och lärare i att hitta lösningar för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.  Andra områden som jag handleder i är bemötande-och förhållningssätt, extra anpassningar, särskilt stöd, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram, hemmasittare och anpassningar för elever med utmattningssyndrom. 

Mina föreläsningsområden med seminarier som jag hittills arbetat med är undervisningsmetoder, bemötande och förhållningssätt med teorier och konkreta tips, alternativa verktyg (tidigare hette det kompensatoriska verktyg), neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Autism och hur inlärningen påverkas av epilepsi. Extra anpassningar och särskilt stöd är områden som elever i behov kan behöva och under mina år som lärare och specialpedagog har jag hittat möjligheterna för eleverna att orka komma till skolan. Mitt syfte har alltid varit att minimera risken för elever att bli hemmasittare (skolfrånvaro) genom ett förebyggande arbete. 

Jag är inte bara lärare, specialpedagog och mamma utan även författare till boken "HJÄLP-JAG DRUNKNAR! En förälders kamp för sitt barn och om vägen tillbaka". Boken kom ut i oktober 2018 och finns att beställa på adlibris.se: Bokus.se: cdon.com både i häftad och inbunden upplaga. 

Mina samlade erfarenheter, utbildning samt kompetens kan hjälpa dig att tillgodose behov hos elever. Kontakta mig för offert idag. Har f-skatt.

Välkommen att höra av dig. 

 

Era behov-min kunskap

Maria Lindgren